Kerntaak 3

Voor deze blog ben ik samen met Yvette gaan zitten en zij heeft mij een aantal antwoorden gegeven op vragen, zodat ik inzicht krijg in de aanpak van het bedrijf. En hoe alles een beetje in elkaar zit. 

B1-K3-W1: MAAKT EEN PLAN VOOR HET STARTEN VAN EEN EIGEN BEDRIJF

Oriëntatie in het ondernemers-, bedrijfsplan van het stagebedrijf.

Het bedrijf staat officieel ingeschreven als Blub media B.V. met het KvK-nummer: 67324800 , 

BTW-nummer: NL 856932449B01

Wat is de missie en visie van Blub Media?  

BLUB Media wil ondernemers ‘ontzorgen’ in hun marketingactiviteiten. We ontzorgen ondernemers op alle vlakken en kijken naar het totale plaatje, we denken mee en nemen uitgebreid de tijd voor onze klanten. Dit alles doen we op een begrijpelijke, eerlijke en transparante manier. Ons doel is om zoveel mogelijk bedrijven te helpen succesvol te worden, we zien dit als een gezamenlijke missie.

Wij geloven in eerlijkheid en transparantie als bron van succes. Een goede en langdurige klantrelatie begint met betrokkenheid en oprechte interesse. BLUB Media wil de beste en leukste reclamebureau zijn voor middelgrote bedrijven.

B1-K3-W2: PROMOOT ZIJN WERK

Wat wordt er ondernomen om de positie op de markt te verstevigen? 

Klanten komen voornamelijk binnen via acquisitie en mond-tot-mondreclame. We proberen onze marktpositie te verstevigen door ‘anders dan anders te zijn’ en onze missie en visie uit te dragen op alle vlakken. In wat we leveren maar ook in de communicatie naar klanten, op de website, social media uitingen etc.

 • Snel geregeld • Voor elk budget • Altijd eerlijk en transparant • Creatief en vernieuwend •   

 

B1-K3-W3: REGELT FINANCIELE EN ADMINISTRATIEVE ZAKEN

Proces van de administratie. Van intake tot ontvangst factuur betaling.

Reactie of betalingstermijn.

Betalingstermijn is 2 weken. Als het dan niet betaald word krijgt de klant na 15 dagen van ontvangst een herinnering. Dan krijg je 2 maal na 5 dagen nog een herinnering. Als het dan niet betaald is incasso.

Hoe worden de orders administratief verwerkt? 

Via Teamleader sturen we de facturen. Dat gaat via een koppeling met de boekhouder/ Visma.

Hoe worden offertes gemaakt en uiteindelijk de factuur?

Samen met de opdrachtgever wordt er besproken wat ze willen en wat hun budget is en wat de mogelijk heden zijn. Dan wordt er een offerte gemaakt waarin staat wat Blub gaat bieden en voor welke prijs. Wij hebben vaste prijzen voor onze diensten. Als je een website wilt maar je hebt geen teksten of foto’s dan moeten wij dat regelen en zal dat natuurlijk een hoger bedrag worden dan als alles al is aangeleverd.  Voor logo’s en visitekaartjes, ect. hebben wij vaste prijzen. Als de offerte gemaakt is wordt die opgestuurd en als het akkoord is dan wordt het in gang gezet. Als dat gedaan is wordt er een factuur gemaakt. 

Hoe werkt de voor- en nacalculatie in het order proces. 

Dat doet Blub niet. We rekenen met een vaste prijs en niet per uur. 

Systeem van offerte- en factuurnummers 

Factuurnummers gaat via Teamleader en voor offertes hebben wij geen klanten nummers. Wij gaan wel binnenkort overstappen naar Simplicate een nieuw CRM systeem om alle contracten, klanten in te zetten.

FACTUUREISEN

Bij inkomende en uitgaande facturen wordt er een check gedaan of alle factuureisen van de belastingdienst er op staan. Hieronder het lijstje. 

• Volledige naam en die van uw afnemer. 

• Vermeldt de juridische naam. De handelsnaam mag ook, als die in combinatie met het adres en woonplaats bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd.

• Volledige adres en dat van uw afnemer 

• U vermeldt het adres waar de onderneming feitelijk is gevestigd.

• BTW-nummer 

• KvK-nummer 

• Datum waarop de factuur is uitgereikt 

• Het btw-tarief dat u in rekening brengt 

• BTW-bedrag

OFFERTE

• Offertedatum :

• Betreft :

• Wensen en voorkeuren opdrachtgever

• Opdrachtomschrijving

• Doelen / te behalen resultaat

• Werkwijze

• Duur van de opdracht

• Geldigheidsduur

• Kosten

• Totale kosten

• Te betalen